Fungerende fylkesordfører Roald Kvamme (leder)
Hordaland fylkeskommune

Fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes (nestleder)
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Leder hovedutvalg Jørund A. Ruud – Telemark fylkeskommune

Fylkesråd Mona Fagerås – Nordland fylkeskommune

Fylkesordfører Tore O. Sandvik – Trøndelag fylkeskommune

Fylkesordfører Jon Aasen – Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal – Rogaland fylkeskommune

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen – Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen – Vestfold fylkeskommune

Fylkesutvalgsmedlem Cecilie Agnalt – Østfold fylkeskommune