Sekretariatet består av en sekretær fra hvert av medlemmene. Hvert medlem kan oppnevne en vararepresentant for sekretæren. Sekretærene har møterett i styret.
Daglig leder og sekretærene for medlemmene deltar i et nettverk og plikter å påta seg relevante oppgaver for det felles sekretariatet. Følgende er sekretærer for de forskjellige medlemmene:

Nordland: Mariann Kristin Bakken, Seniorrådgiver

Nord-Trøndelag: Knut Viggo Larsen, Fylkesoljekonsulent

Sør-Trøndelag: Knut Viggo Larsen, Fylkesoljekonsulent

Møre og Romsdal: Bengt Endreseth, Prosjektleder

Sogn og Fjordane: Audun E. Sunde, Seniorrådgjevar

Hordaland: Arthur Kristian Arnesen, Seniorrådgjevar

Rogaland: Jan Iver Leren, Seniorrådgiver

Vest-Agder: Trond Kristiansen, Prosjektleder

Vestfold: Live Rud, Rådgiver

Østfold: Guro Nereng, Sekretær Energiforum Østfold