Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår for næringsutvikling og nyskaping.
Regionalt utviklingsarbeid handler mye om å se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom
ulike aktører og utvikle strategier for å fremme ønsket samfunnsutvikling i regionen. Å stimulere til samarbeid
mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå anser vi som sentralt.