Det viktigste målet for Nordland fylkeskommune er å gjøre Nordland til det beste fylket å leve i. Det jobber omlag 3300 personer i Nordland fylkeskommune, med ansvar for viktige velferdstjenester for nordlendingene:

  • Videregående opplæring i skole og bedrifter
  • Veier og ferger
  • Tannhelsetjenester
  • Kulturopplevelser
  • Buss- og båttransport

Fylkeskommunen jobber for å utvikle gode og spennende jobber for innbyggerne i Nordland og samarbeider nært med næringsliv, kommuner og organisasjoner om dette.

Vis nettsted