Møre og Romsdal fylkeskommune er ein av fylkets største arbeidsgivarar med ca. 2400 tilsette. Ca 2000 av desse har sitt arbeid på ein av dei 24 vidaregåande skolane i fylket, medan ca 200 arbeider på ein av dei 38 tannklinikkane. Ca 250 arbeider i sentraladministrasjonen som er plassert i Molde.

Fylkeskommunen sine viktigaste oppgåver i dag er:

  • Vidaregåande opplæring (vidaregåande skoler, fagopplæring, vaksenopplæring mm.)
  • Samferdsel (fylkesvegane, fylkesvegferjer, kollektivtrafikk i fylket, ruteopplysning mm.)
  • Tannhelsetenesta (Den offentlege tannhelsetenesta)
  • Fylkesplanlegging
  • Næringsutvikling (Operativt ansvar for tilretteleggjande virkemidlar for næringsutvikling og entreprenørskap)
  • Forvalte regionale utviklingsmidlar (strategisk bruk av nærings- og distriktspolitiske virkemidlar)
  • Kultur (fylkesbibliotek, spelemidlar til idrettsanlegg, midlar til kulturbygg, driftstilskot mm.)
  • Kulturminneforvaltning (freda kulturminne; arkeologi, ruiner, bygningar mm.)
  • Folkehelse (pådrivar for regionalt og lokalt folkehelsearbeid)
  • Internasjonalt arbeid

Vis nettsted