Ny styreledelse i Norsk Gassforum

På årsmøtet i Norsk Gassforum 20. januar ble fylkestingsrepresentant Roald Kvamme fra Hordaland fylkeskommune valgt til ny styreleder og fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til ny nestleder.

Per Kragseth fortsetter som daglig leder.

Gass som drivstoff for jernbane

Norsk Gassforum har med støtte fra ENOVA gjennomført studien «Gass som drivstoff for jernbane» med utgangspunkt i Nordlandsbanen.

Studien viser interessante funn om økonomi og utslippsreduksjoner og viser at overgang til gass – først naturgass så biogass – for Nordlandsbanen og andre ikke elektrifiserte banestrekninger vil være en god løsning både for klima og miljø.

LAST NED UTREDNINGEN HER! »

Innføring av vegbruksavgift på naturgass og LPG vil stoppe overgangen til biogass i transportsektoren

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2015 er det tatt inn å utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli 2015.
Styret i Norsk Gassforum mener dette vil stoppe overgangen fra diesel til gass. Dette vil videre også stoppe overgang til biogass. Dette kan ha store negative konsekvenser for luftforurensingen i byene. Norsk Gassforum ber derfor i et brev til de parlamentariske lederne på stortinget om at det ikke innføres slik avgift.

LES BREVET HER »

LNG som drivstoff for Nordlandsbanen

Norsk Gassforum har fått tilskudd fra Transnova til prosjektet «LNG som drivstoff for jernbane»
Prosjektet skal belyse de klimamessige og økonomiske konsekvensene av å legge om til LNG
drift av våre ikke elektrifiserte jernbanestrekninger. Som partnere i prosjektet har
Norsk Gassforum fått med seg COWI, Østfoldforskning og CargoNet.

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

NGF – i sammarbeid med Norsk Naturgassforening og Gasskonferansen i Bergen – avholdt 5. november 2008 seminar om «Gass som drivstoff for tunge kjøretøy» på Gardermoen.

FORSKER ROLF HAGMAN «MULIGE ALTERNATIVE DRIVSTOFFER FOR TUNGE KJØRETØY» »
DAGLIG LEDER TOMAS FIKSDAL «DUAL FUEL-TEKNOLOGIEN» »
MANAGER NEW BUSINESS JOHN MELBY «BIOGASS SOM DRIVSTOFF – ET GODT ALTERNATIV» »
DAGLIG LEDER JONE KLINGSHEIM «HVORFOR VALGTE VI GASS SOM DRIVSTOFF FOR VÅRE TUNGE KJØRETØY» »

Gassbusser er best – (Gassmagasinet)

– Bioetanol og biodiesel sliter i forhold til gassbaserte løsninger. LNG gir best effekt i Norge, både når det gjelder helse, klima og energiutnyttelse, fastslår Aksel Skjervheim i Gasnor. Utfordringen er å få flere fyllestasjoner og å redusere klimautslippene.

LES HELE ARTIKKELEN »