Gass som drivstoff for jernbane

Norsk Gassforum har med støtte fra ENOVA gjennomført studien «Gass som drivstoff for jernbane» med utgangspunkt i Nordlandsbanen.

Studien viser interessante funn om økonomi og utslippsreduksjoner og viser at overgang til gass – først naturgass så biogass – for Nordlandsbanen og andre ikke elektrifiserte banestrekninger vil være en god løsning både for klima og miljø.

LAST NED UTREDNINGEN HER! »

Innføring av vegbruksavgift på naturgass og LPG vil stoppe overgangen til biogass i transportsektoren

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2015 er det tatt inn å utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli 2015.
Styret i Norsk Gassforum mener dette vil stoppe overgangen fra diesel til gass. Dette vil videre også stoppe overgang til biogass. Dette kan ha store negative konsekvenser for luftforurensingen i byene. Norsk Gassforum ber derfor i et brev til de parlamentariske lederne på stortinget om at det ikke innføres slik avgift.

LES BREVET HER »

LNG som drivstoff for Nordlandsbanen

Norsk Gassforum har fått tilskudd fra Transnova til prosjektet «LNG som drivstoff for jernbane»
Prosjektet skal belyse de klimamessige og økonomiske konsekvensene av å legge om til LNG
drift av våre ikke elektrifiserte jernbanestrekninger. Som partnere i prosjektet har
Norsk Gassforum fått med seg COWI, Østfoldforskning og CargoNet.

Gass som drivstoff for tunge kjøretøy

NGF – i sammarbeid med Norsk Naturgassforening og Gasskonferansen i Bergen – avholdt 5. november 2008 seminar om «Gass som drivstoff for tunge kjøretøy» på Gardermoen.

FORSKER ROLF HAGMAN «MULIGE ALTERNATIVE DRIVSTOFFER FOR TUNGE KJØRETØY» »
DAGLIG LEDER TOMAS FIKSDAL «DUAL FUEL-TEKNOLOGIEN» »
MANAGER NEW BUSINESS JOHN MELBY «BIOGASS SOM DRIVSTOFF – ET GODT ALTERNATIV» »
DAGLIG LEDER JONE KLINGSHEIM «HVORFOR VALGTE VI GASS SOM DRIVSTOFF FOR VÅRE TUNGE KJØRETØY» »

Gassbusser er best – (Gassmagasinet)

– Bioetanol og biodiesel sliter i forhold til gassbaserte løsninger. LNG gir best effekt i Norge, både når det gjelder helse, klima og energiutnyttelse, fastslår Aksel Skjervheim i Gasnor. Utfordringen er å få flere fyllestasjoner og å redusere klimautslippene.

LES HELE ARTIKKELEN »