Norsk Gassforum har utredet mulighetene for Nordlandsbanen på biogass.

Nordlandsbanen er Norges lengste togstrekning som fremdeles kjøres på diesel. Elektrifisering av banen vil være svært dyrt og tidkrevende. Ny kortreist biogassproduksjon i Trøndelag og Nordland er i rask vekst, blant annet med lokale avfall fra skogsavfall og oppdrettsnæringen som råstoff. Dette kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassutslippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken.

Du kan finne rapporten ved å klikke på linken:

Nordlandsbanen på biogass – Endelig rapport »

Nordlandsbanen på biogass