Norsk Gassforum i samarbeid med Energigassforeningens arrangerte 9. november 2016 det 10. seminaret om biogass som drivstoff på Gardermoen.

Fra konferansen;

BIOGASS ER SOLENERGI !
AVFALLSBASERT BIOGASS PRODUSERT I ET SIRKULÆRT SYSTEM ER DET MEST
BÆREKRAFTIGE BIODRIVSTOFFET!
(FOU- og prosjektsjef Gorm Eine Thune, Lindum AS)

Du kan finne presentasjonene fra seminaret ved å klikke på linken.

PRESENTASJONER »

Vellykket Seminar om bruk av gass som drivstoff på tunge kjøretøyer