På årsmøtet i Norsk Gassforum 20. januar ble fylkestingsrepresentant Roald Kvamme fra Hordaland fylkeskommune valgt til ny styreleder og fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til ny nestleder.

Per Kragseth fortsetter som daglig leder.

Ny styreledelse i Norsk Gassforum