Norsk Gassforum har med støtte fra ENOVA gjennomført studien «Gass som drivstoff for jernbane» med utgangspunkt i Nordlandsbanen.

Studien viser interessante funn om økonomi og utslippsreduksjoner og viser at overgang til gass – først naturgass så biogass – for Nordlandsbanen og andre ikke elektrifiserte banestrekninger vil være en god løsning både for klima og miljø.

LAST NED UTREDNINGEN HER! »

Gass som drivstoff for jernbane