I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2015 er det tatt inn å utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli 2015.
Styret i Norsk Gassforum mener dette vil stoppe overgangen fra diesel til gass. Dette vil videre også stoppe overgang til biogass. Dette kan ha store negative konsekvenser for luftforurensingen i byene. Norsk Gassforum ber derfor i et brev til de parlamentariske lederne på stortinget om at det ikke innføres slik avgift.

LES BREVET HER »

Innføring av vegbruksavgift på naturgass og LPG vil stoppe overgangen til biogass i transportsektoren