Les hele artikkelen »

– Bioetanol og biodiesel sliter i forhold til gassbaserte løsninger. LNG gir best effekt i Norge, både når det gjelder helse, klima og energiutnyttelse, fastslår Aksel Skjervheim i Gasnor. Utfordringen er å få flere fyllestasjoner og å redusere klimautslippene.

SKJERVHEIM VAR EN AV FOREDRAGSHOLDERNE
på et gassbusseminar i regi av Norsk Gassforum på Gardermoen i november. – Bakgrunnen for seminaret er at mange fortsatt ikke har oppdaget av naturgass er det reneste fossile brenselet vi har, innledet Thore Westermoen. Han fastslo at LNG eller CNG som drivstoff har mange fordeler, som null partikkelutslipp og lavere CO2-utslipp. – Naturgass er broen til hydrogensamfunnet og åpner for økt bruk av biogass, Men det går litt for sent, sa Westermoen.

Som på andre områder, må man se helheten når man skal sammenligne hvor miljøvennlige de forskjellige drivstoffene er. I bussverdenen opererer man med begrepet well to wheel, altså den totale miljøpåvirkning som drivstoffet fører med seg fra brønn til hjul.

– Det finnes i dag flest dieselbusser, og disse kjører både med fossil, bio og syntetisk diesel. Problemet med biodiesel er at den ikke tåler kulde. De nye teknologiene BTL og GTL er best blant dieselene, mens etanoltilsatt diesel rykker fremover, selv om det kun finnes en leverandør av slike busser, sa Rolf Hagman i Transportøkonomisk Institutt.

Hagman gikk gjennom alle kjente drivstoff for busser i dag, som elektrisk, brenselceller,
hydrogen, hybridbusser og gass. – Elektrisitet kan ikke tankes og de andre teknologiene
er umodne, bortsett fra gass. Mens LPG er på vei ut, er bio- og naturgass på vei opp, sa han.
EU kommer med nye regler neste år (EURO 2008) som vil kreve utslippsreduksjoner fra kjøretøyer, spesielt når det gjelder NOx og partikler.– Gassbusser koster 15 prosent mer i innkjøp og har litt høyere driftskostnader, men lavere drivstoffutgifter. Det viktigste vil likevel være utsiktene til 20-70 prosent helseeffekt og opptil 100 prosent klimaeffekt, sa Hagman.Aksel Skjervheim legger til at god energiutnyttelse også er viktig ved valg av drivstoff, ved siden av reduksjon av skadelige utslipp og klimagasser.

Skjervheim mener at dagens naturgass vil kunne bygge bro for å få til storstilt bruk av biogass i Europa.– Det europeiske naturgassnettet vil etter hvert kunne brukes til biogass. Gassifisering av biomasse vil kunne erstatte 50 prosent av Europas naturgassforbruk på sikt. Men i Skandinavia – og spesielt i Norge – må vi tenke annerledes. Her det langt mellom folk, og befolkningen er splittet av fjorder og fjell. Her vil det derfor være best med småskala LNG, og om få år vil naturgass være tilgjengelig over hele landet, fastslo Skjervheim.

Mens naturgass er broen til biogass i Europa, er den også broen til hydrogensamfunnet. Anne Marit Hansen fortalte om StatoilHydros arbeid med å innføre hydrogen som drivstoff.
– Når det gjelder hydrogen for busser er vi er lengst fremme i Europa.

Gassbusser er best – (Gassmagasinet)