Nyheter

Nordlandsbanen på biogass

Norsk Gassforum har utredet mulighetene for Nordlandsbanen på biogass.

Nordlandsbanen er Norges lengste togstrekning som fremdeles kjøres på diesel. Elektrifisering av banen vil være svært dyrt og tidkrevende. Ny kortreist biogassproduksjon i Trøndelag og Nordland er i rask vekst, blant annet med lokale avfall fra skogsavfall og oppdrettsnæringen som råstoff. Dette kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassutslippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken.

Du kan finne rapporten ved å klikke på linken:

Nordlandsbanen på biogass – Endelig rapport »

Biogass som drivstoff

Hordaland fylkeskommune utarbeider for tiden en biogass strategi.

I den forbindelse arrangerte fylkeskommunen sammen med Norsk Gassforum 24. april et vellykket seminar om: Biogass som drivstoff for busser og tyngre kjøretøy.

Her finner du programmet og alle foredragene.

HER FINNER DU PROGRAMMET OG ALLE FOREDRAGENE »

Årsmøte med informasjon

Norsk Gassforum holdt et vellykket årsmøte på Gardermoen onsdag 25. januar.

Årsmøtet startet med følgende informasjonssekvens:

  • BIOGASS SOM DRIVSTOFF
    Landssjef Linn Helland Rambøll AS
  • GASS I FREEMTIDEN
    Kommunikasjonssjef Leiv Arne Marhaug Gasnor AS

Du kan finne presentasjonene fra seminaret ved å klikke på linken.

PRESENTASJONER »

Vellykket Seminar om bruk av gass som drivstoff på tunge kjøretøyer

Norsk Gassforum i samarbeid med Energigassforeningens arrangerte 9. november 2016 det 10. seminaret om biogass som drivstoff på Gardermoen.

Fra konferansen;

BIOGASS ER SOLENERGI !
AVFALLSBASERT BIOGASS PRODUSERT I ET SIRKULÆRT SYSTEM ER DET MEST
BÆREKRAFTIGE BIODRIVSTOFFET!
(FOU- og prosjektsjef Gorm Eine Thune, Lindum AS)

Du kan finne presentasjonene fra seminaret ved å klikke på linken.

PRESENTASJONER »