Nyheter

Biogass som drivstoff

Hordaland fylkeskommune utarbeider for tiden en biogass strategi.

I den forbindelse arrangerte fylkeskommunen sammen med Norsk Gassforum 24. april et vellykket seminar om: Biogass som drivstoff for busser og tyngre kjøretøy.

Her finner du programmet og alle foredragene.

HER FINNER DU PROGRAMMET OG ALLE FOREDRAGENE »

Årsmøte med informasjon

Norsk Gassforum holdt et vellykket årsmøte på Gardermoen onsdag 25. januar.

Årsmøtet startet med følgende informasjonssekvens:

  • BIOGASS SOM DRIVSTOFF
    Landssjef Linn Helland Rambøll AS
  • GASS I FREEMTIDEN
    Kommunikasjonssjef Leiv Arne Marhaug Gasnor AS

Du kan finne presentasjonene fra seminaret ved å klikke på linken.

PRESENTASJONER »

Vellykket Seminar om bruk av gass som drivstoff på tunge kjøretøyer

Norsk Gassforum i samarbeid med Energigassforeningens arrangerte 9. november 2016 det 10. seminaret om biogass som drivstoff på Gardermoen.

Fra konferansen;

BIOGASS ER SOLENERGI !
AVFALLSBASERT BIOGASS PRODUSERT I ET SIRKULÆRT SYSTEM ER DET MEST
BÆREKRAFTIGE BIODRIVSTOFFET!
(FOU- og prosjektsjef Gorm Eine Thune, Lindum AS)

Du kan finne presentasjonene fra seminaret ved å klikke på linken.

PRESENTASJONER »

Ny styreledelse i Norsk Gassforum

På årsmøtet i Norsk Gassforum 20. januar ble fylkestingsrepresentant Roald Kvamme fra Hordaland fylkeskommune valgt til ny styreleder og fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til ny nestleder.

Per Kragseth fortsetter som daglig leder.

Gass som drivstoff for jernbane

Norsk Gassforum har med støtte fra ENOVA gjennomført studien «Gass som drivstoff for jernbane» med utgangspunkt i Nordlandsbanen.

Studien viser interessante funn om økonomi og utslippsreduksjoner og viser at overgang til gass – først naturgass så biogass – for Nordlandsbanen og andre ikke elektrifiserte banestrekninger vil være en god løsning både for klima og miljø.

LAST NED UTREDNINGEN HER! »